تفاوتهای اساسی روش های بازاریابی بیمه حادثه و بیمه عمر اندوخته ساز

برای درک نیازهای متنوع پوشش های درمان ,از کارافتادگی و فوت آحاد مردم ابتدا باید بدانیم پوشش های بیمه چه مزایا و چه معایبی دارد و سپس با متناسب نمودن سرمایه و دامنه خدمات آنها با نیاز هر فرد ,خانواده و بنگاه اقتصادی مناسب ترین پوشش ها را به متقاضیان عرضه نمود .

به گزارش ریسک نیوز،در کتاب بازاریابی بیمه نوشته دیوید گرین ترجمه خانم پری میرزایی در پایان مباحث مختلف در امور بازاریابی بطور خلاصه می نویسد :بازار یابی در نهایت اینکه شما بتوانید بر افکار مردم تاثیر گذاشته و آنها را به خرید محصولات خود تشویق و ترغیب نمایید .بازاریابی یعنی ,,,مردم ,,,

بر اساس این تحلیل که سایر اساتید و بزرگان علم بازاریابی نیز بر این موضوع تاکید دارند در بازاریابی بیمه نیز نماینده و کارگزار بیمه نقشی بس فراتر از عملیات فروش محض را به عهده دارند .زیرا فروش محصول و مشخصا خدمات بیمه در واقع زمانی اتفاق میافتد که فروشنده بیمه با تسلط خود به انواع خطرات و تشریح همراه تفکیک انواع خطرات پیش روی انسان بعنوان یک شخص منفرد و خطرات پیش روی یک خانواده بعنوان کوچکترین هسته اجتماعی و نیز یک مجموعه انسانی سرشار از عاطفه و وابستگی افراد به یکدیگر و نیز واحدهای مختلف جوامع شغلی در اشکال گوناگون را بتواند تفکیک نماید و آنچنان بر درخت خطا بطور عینی برای بیمه گذاران بالقوه تشریح نماید تا آنها را به این قدرت تشخیص و درک رهنمود کند که در صورت وقوع خطر برای یک انسان یک عضو موثر اجتماعی بدوا خود و سپس خانواده خود و آنگاه محیط شغلی و حرفه ای خود را دچار صدمه و زیان خواهد نمود .اگر فروشنده حرفه ای بیمه توانست با به رخ کشیدن ریسک ها همراه تفکیک آنها ضریب مقابله با ریسک را به حداقل ممکن برساند آنگاه توانسته است بجای فروش غیر سیستمی بیمه نامه ها به تشویق بیمه گذاران به تقاضای محصولات ترکیبی بیمه نامه های مورد نیاز آنها بپردازد .

برای رسیدن به این مقصد مناسب ترین گزینه شناخت تک تک رشته های بیمه و کاربرد مناسب آنها در زندگی اجتماعی است .
در بیمه های اشخاص تنوع محصولات بیمه ای بسیار زیاد است .
سه نوع وقوع مرگ در زندگی انسانها وجود دارد :
۱_مرگ طبیعی بر اثر کهولت سن
۲_مرگ بر اثر بیماری
۳_مرگ بر اثر حادثه
این سه نوع مرگ گرچه از حیث اصول فنی بیمه گری تفاوتهای بنیادی از حیث اکچویری و تشکیل پرتفوی دارند اما در ظاهر از حیث طبقه بندی و ماهیت پایان یافتن زندگی انسانها با هم شبیه هستند .
نکته ظریف بازاریابی بیمه و تولید محصولات بیمه ای و تامین پوشش های  حمایتی مورد نیاز بیمه گذاران تفکیک ریسک ها و چرایی نیاز به محصولات متنوع بیمه های اشخاص در بردار زمان با تشریح دقیق این نکات برای بیمه گذاران بالقوه است .
هیچ تردیدی وجود ندارد که در زمان معرفی پوشش بیمه حادثه به عوامل مختلف منجمله سن ,جنسیت ,شغل ,مجرد یا متاهل بودن ,میزان درآمد افراد و نیز انفرادی یا گروهی بودن متقاضیان باید توجه نمود .و نیز دقت در این موضوع که در صورت وقوع حادثه چه پیامدهایی برای شخص حادثه دیده و نیز خانواده وی مواجه هستیم .

در واقع تعیین سقف سرمایه فوت ناشی از حادثه و جبران هزینه پزشکی تابعی از دهک درآمدی بیمه شده و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی وی دارد .و….
اما در مورد فوت بعلت بیماری و فوت بعلت کهولت سن میبایست که با دقت در علل بروز بیماری ها و نیزتامین هزینه های درمان و تامین هزینه های زندگی خانواده در زمان بالا رفتن هزینه های درمان و کاهش درآمد خانواده در صدد تامین پوشش بیمه درمان  و نیز پوشش عمر زمانی مناسب بود.

اما در مورد فوت بعلت کهولت سن ,تفاوت اساسی با فوت بر اثر حادثه و بعلت بیماری دارد .در این نوع از زندگی و پایان حیات انسانی ,تامین پوشش های درمان ,حادثه و نیز سرمایه اندوخته دوران بازنشستگی مد نظر بازاریاب حرفه ای بیمه و آشنا نمودن بیمه گذاران بالقوه با پوشش های مورد نیاز در این رویکرد میباشد .

در این مقاله کوتاه سعی شد تا به این نکته تاکید شود برای درک نیازهای متنوع پوشش های درمان ,از کارافتادگی و فوت آحاد مردم ابتدا باید بدانیم پوشش های بیمه چه مزایا و چه معایبی دارد و سپس با متناسب نمودن سرمایه و دامنه خدمات آنها با نیاز هر فرد ,خانواده و بنگاه اقتصادی مناسب ترین پوشش ها را به متقاضیان عرضه نمود .فروش بیمه یک علم است که ابتدا بر روی افکار مردم تاثیر میگذارد و سپس آنها خود برای خرید محصولات بیمه ای مورد نیاز اقدام مینمایند .خلاصه آنکه سه نوع متفاوت از علل بروز بیماری ,از کار افتادگی و فوت سه شیوه متفاوت بازاریابی دارند ./ حمید رضا حاجی اشرفی

تسهیل امور بیمه ای شرکت های دانش بنیان

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، معینی در این دیدار با اشاره به برنامه ها و را هبردهای معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان در راستای افزایش و توسعه تعامل و ارتباط دو جانبه با شرکای اجتماعی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان اقتصادی – اجتماعی است که عملکردهایش تأثیر مستقیمی با حوزه روابط کار و همچنین رونق بازار کار و اشتغال کشور دارد و بواسطه نوع خدماتی که ارائه می کند، همواره خود را  حامی و پشتیبان تولید کنندگان، کارفرمایان و کارگران کشور می داند.
وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکنندگان فن آوری های نوین می توانند الگوی مناسبی برای جوانان و کارآفرینان باشند، در نظر داریم با مستند سازی تجربیات و خاطرات کارآفرینان، زمینه بهره مندی جوانان وآحاد بیمه شدگان را فراهم کنیم.
وی یادآور شد: متأسفانه گاهی راهنمایی های نادرست و عدم انتقال صحیح و مناسب مفاهیم ، قوانین و مقررات و برداشت  های غیر کارشناسی، باعث ایجاد مشکلاتی برای کارفرمایان می شود که در این مورد نیز درنظر داریم با آموزش مستمر شرکای اجتماعی و آسیب شناسی فرایندهای اجرایی، زمینه اصلاح و تسهیل امور کارفرمایان را در شعب تأمین اجتماعی ایجاد کنیم.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و بویژه کارفرمایان و کارآفرینان، اقدامات خوبی را با  توسعه سیستم های مکانیزه و افزایش خدمات الکترونیکی انجام داده و از این طریق درصدد افزایش شفافیت، تسریع و تسهیل در امور کارفرمایان و رضایتمندی شرکای اجتماعی خود است.
دکترسید عباس شاهمرادی زواره، اولین تولید کننده نانوسکوپی AFM (میکروسکوب اتمی) و استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز ضمن تقدیر از برنامه دیدار با کارفرمایان و تولید کنندگان برتر گفت: اینکه سازمان تأمین اجتماعی با اجرای چنین برنامه هایی زمینه دیدار حضوری کارآفرینان را فراهم نموده تا در این فضا کارفرمایان و کارآفرینان امکان ارائه مشکلات و مسائل مختلف خود را داشته باشند، قابل تقدیر است و به نظر می رسد در سازمان تأمین اجتماعی نگاه و نگرش تازه ای که ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد، در حال حاکم شدن است.
فناور عرصه نانو که دستگاه نانو اسکوپ AFM را به مرحله تولید تجاری رسانده است، افزود: تغییر نگرش مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در نوع تعامل با کارآفرینان به مرور باعث تغییر دیدگاه مخاطبان سازمان می شود و در نهایت این موضوع موجب هم افزایی و همکاری دوسویه می شود  زیرا اگر مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی احساس کنند مجموعه تأمین اجتماعی با آنها در کل یک خانواده را شکل داده اند و همگی در جهت منافع یکدیگر گام بر می دارند، به طور یقین همکاری بیشتری با این سازمان برای دستیابی به اهدافش انجام خواهند داد.
وی عدم اطلاعات متمرکز در سازمان تأمین اجتماعی را مشکل ساز عنوان کرد و گفت: عدم تمرکز اطلاعات باعث می شود کارفرمایان با تغییر فعالیت ها و عملکردهایشان با مشکلات مختلفی روبه رو شوند.
وی با اشاره به اهمیت بازرسی کارگاهی اظهار داشت: به اهمیت موضوع بازرسی کارگاهی واقف هستم اما سازمان تامین اجتماعی می تواند متناسب با جایگاه کارآفرینان و کارفرمایان از بازرسان کاردان و متبحرکه آراسته به زیور اخلاق، ادب و صفات پسندیده هستند، استفاده کند.
ویس ادامه داد: نوع برخورد بازرسان با کارفرمایان، نقش مهمی در برداشت منفی یا مثبت کارفرمایان از تأمین اجتماعی دارد.
دکتر شاهمرادی درخصوص نوع محصول تولیدی این شرکت گفت:  نزدیک به ١٠ سال تحقیق و توسعه در ساخت میکروسکوپ اتمی به طول انجامید تا سرانجام در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ٨٧، نمونه اولیه این دستگاه رونمایی شد.
وی افزود: پس از دو سال تلاش، نسخه تجاری برای عرضه آماده شد و از همان سال فروش دستگاه آغاز شد و تا به امروز شرکت  آراپژوهش، موفق به تجهیز نزدیک به ۶٠ مرکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه های سراسری، آزاد، پارک های علم و فناوری، بیمارستان ها، مراکز پژوهشی و پژوهش سراها شده است.
دکتر شاهمرادی کارکرد نسل اول نانواسکوپ نیروی اتمی تولید شده را برای تصویربرداری از ذرات ذکر کرد و اظهار داشت: این دستگاه قادر به اندازه گیری خواص مکانیکی، الکترونیکی و حتی پارامترهای کوانتومی است.
این محقق، کاربرد دستگاه AFM را برای انجام تحقیقات کاربردی نانو فناوری برشمرد و گفت: این دستگاه برای بررسی تغییرات فرایندها کاربرد دارد؛ به عنوان مثال در حوزه پزشکی برای بررسی اثرات دارو بر روی میکروب‌ها و ویروس‌ها و در حوزه فیزیک برای بررسی فرایند شکل گیری کریستال‌ها می‌توان از این دستگاه بهره برد.
وی توپوگرافی از سطح نانو و بررسی خواص مواد در مقیاس نانومتر را از دیگر کاربردهای این دستگاه عنوان کرد و یادآور شد: این دستگاه دارای ١٣ مد (mode) است که از این تعداد چهار مد مربوط به تصویربرداری و ٩ مد برای شناسایی خواص مواد در مقیاس نانو است.

بیمه اوقات فراغت جوانان هم کلید خورد!

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان از رونمایی از بیمه اوقات فراغت جوانان تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان آبان ماه سامانه اوقات فراغت جوانان نیز به صورت آزمایشی عملیاتی شود.

به گزارش ریسک نیوز،محسن طلایی گفت: اقدامات لازم برای اجرایی شدن بیمه اوقات فراغت تقریباً نهایی شده و بسته‌ها آماده شده است تا در شورای عالی بیمه ایران مصوب و سپس وارد مرحله اجرایی شود.

وی ادامه داد: چند طرح جامع و کامل دیگر هم در کنار این طرح مطرح شد که هنوز قطعی نشده است و در صورت نهایی شدن فوق العاده بحث فراغت را در کشور رایج می‌کند در این طرح بیمه، تمام جوانان را پوشش سراسری می‌دهد.

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: امیدواریم تا دو هفته آینده بیمه اوقات فراغت عملیاتی شود و طرح دوم در انتظار تصویب در شورای بیمه و تأمین بودجه است که در صورت نهایی شدن اجرایی خواهد شد.

به گزارش فارس، طلایی اظهار داشت: امیدواریم تا آخر آبان ماه نیز سامانه اوقات فراغت عملیاتی شود اما ابتدا در چند شهر به صورت پایلوت آزمایش می‌شود و پس از شناسایی مشکل‌ها و رفع آنها به صورت کامل در سطح ملی اجرایی خواهد شد.

ضریب نفوذ بیمه در ۵ قاره جهان

نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در سال ۲۰۰۶ میلادی پرداخته است.

در این گزارش رشد اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازارهای مالی، سرعت رشد و سودآوری بیمه در جهان، رشد کم و در عین حال سودآوری بیشتر بیمه در کشورهای صنعتی، گزارش رشد فزاینده بیمه‌های عمر و غیرعمر در بازارهای نوظهور، متدولوژی و داده‌ها و همچنین ضمیمه آماری کشورهای مختلف جهان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
ارائه جداول و ارقام ضریب نفوذ بیمه (insurance penetration) و سرانه حق بیمه (Insurance Density) کشورهای مختلف در ۵ قاره جهان و رتبه‌بندی این ضرایب، از مهم‌ترین آمار این گزارش است که ماحصل تلاش مسوولان صنعت بیمه کشورهای مذکور را به مقایسه گذارده است.

در این گزارش ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های عمر و غیرعمر به طور جداگانه ارائه شده و ضریب نفوذ کل بیمه به صورت مجموعی از ضرایب به دست آمده در بیمه‌های عمر و غیرعمر به عنوان ضریب نفوذ به صورت درصد به تولید ناخالص داخلی منظور شده و رتبه کشورها نیز بر همین اساس به دست آمده است. از جمله نکات قابل توجه در خصوص این آمار می‌توان به ضریب نفوذ بیمه ۳/۱درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورمان در سال ۲۰۰۶ اشاره کرد.

ایران در این گزارش در رتبه ۷۵ قرار دارد. چندی پیش در همایش بیمه و اقتصاد ملی دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه کشور را در صورت لحاظ کردن بیمه‌های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۵/۴درصد اعلام کرده و رتبه ایران را از این جهت در میان ۲۰۰ کشور جهان رقم ۳۲ اعلام کرده بود.

حال اینکه در طبقه‌بندی جهانی ارائه شده در سال ۲۰۰۶، رتبه ۳۲ با ضریب نفوذ ۶/۴ با احتساب مجموع ضریب نفوذ ۸/۲درصد در رشته‌ بیمه‌های عمر و ضریب نفوذ ۷/۱درصد در رشته‌های غیرعمر با سرانه حق بیمه ۳۲۲۹دلار مربوط به کشور نروژ است.

رتبه اول تا دهم ضریب نفوذ بیمه در این گزارش به ترتیب مربوط به کشورهای انگلیس (۵/۱۶درصد)، آفریقای جنوبی (۱۶درصد)، تایوان (۵/۱۴درصد)، کره‌جنوبی (۱/۱۱درصد)، سوئیس (۱۱درصد)، فرانسه (۱۱درصد)، ژاپن (۵/۱۰درصد)، هنگ‌کنگ (۵/۱۰درصد)، ایرلند (۴/۱۰درصد) و هلند با ۴/۹درصد از GDP است.در این طبقه‌بندی همچنین متوسط ضریب نفوذ بیمه در قاره‌های آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و کاراییب، اروپا، آسیا و اقیانوسیه ذکر شده و همچنین متوسط ضریب نفوذ صنعت بیمه در کل جهان نیز ۵/۷درصد اعلام شده است.

جهان در سال ۲۰۰۶ شاهد فروش ۳تریلیون و ۷۲۳میلیارد دلار حق بیمه بوده است که نسبت به سال ۲۰۰۵ در حدود ۵درصد رشد را نشان می‌دهد. تحقیقات موسسه مطالعاتی Sigma نقش بیمه های عمر را در کسب این نتایج چشمگیر توصیف کرده است.

فروش بیمه‌های عمر و غیر عمر در سال ۲۰۰۶ به ترتیب ۷/۷درصد و ۵/۱درصد افزایش داشته‌اند. توسعه پس‌انداز و تولیدات بازنشستگی انتظار رشد بیشتری را برای بیمه‌های عمر در سال ۲۰۰۷ رقم زده است. ضمن اینکه فروش بیمه‌های غیر عمر تقریبا از رونق افتاده‌اند.

در مجموع حق بیمه‌های فروخته شده ۷/۷ تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را در این سال به خود اختصاص داده‌اند که تغییر چندانی در قیاس با سال ۲۰۰۵ نداشته است.
گزارش Sigma در این رابطه حاکی است که صنـعت بیمه بیشتر در راستـای سرمـایه‌داری (Capitalistion) و سودآوری (Profitability) حرکت کرده است. انباشت ثروت با استفاده از تغییر قوانین، انگیزه‌های مالیاتی و ترجیح دادن محصولات بیمه‌ای مرتبط در رونق دادن بازارهای سرمایه از جمله دلایل رشد بیمه‌های عمر در سال ۲۰۰۶ عنوان شده است. رشد ۵/۱درصدی بیمه‌های غیر عمر در کشورهای صنعتی انحرافی شدید را نشان می‌دهد.

این میزان در سال قبل (۲۰۰۵) تقریبا ۶/۰درصد بوده در حالی که در بازار کشورهای نوظهور بیمه‌های غیر عمر ۱۱درصد رشد داشته‌اند. در کشورهای صنعتی فشار زیاد بر تعرفه‌های بیمه به ویژه بیمه‌های حوادث غیر مترقبه بر اقتصاد به عنوان شاخص
برجسته‌ای در بازارها مطرح است که با افزایش تقاضا جبران‌پذیر نیست.

سختگیری بیش از اندازه حق بیمه‌ها و فقدان بیمه حوادث رکورد جدیدی از سودآوری را برای شرکت‌های بیمه در سال ۲۰۰۶ پدید آورده است.

رشد واقعی بیمه‌نامه‌ها در بازارهای نوظهور ۱۶درصد بوده که این نسبت در کشورهای صنعتی ۴درصد تخمین زده شده است.

در سال ۲۰۰۶ حق بیمه‌های فروخته شده در برخی مناطق جهان ۹درصد GDP را شامل شده است در حالی که در بازارهای نوظهور بین ۴/۱درصد در خاورمیانه و آسیای مرکزی تا ۷/۴درصد در آفریقا متفاوت است.

پیش‌بینی شده است که صنعت بیمه عمر در کشور هندوستان طی ۵ سال آینده از رقم ۴۰میلیارد دلار به ۱۰۰-۸۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ برسد. این رشد ضریب نفوذ بیمه را در این کشور از حد ۱/۵ تولید ناخالص داخلی به ۲/۶درصد بین سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰ بالا خواهد برد. بازار بیمه‌های عمر در کشور هندوستان طی ۶ سال گذشته به سرعت رشد داشته است. رشد حق بیمه‌های تجاری در این مدت سالانه ۴۰درصد بوده که نقش عمده‌ای در این حوزه ایفا کرده است.

ضریب نفوذ بیمه در هندوستان در حال حاضر ۱/۴درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد که نسبت به میزان استاندارد ۹-۶درصدی آن در کشورهای توسعه یافته رقم نسبتا پایینی است.

البته در این کشور ضریب نفوذ بیمه عمر در مناطق مختلف جمعیتی تفاوت دارد. به طور مثال در مناطق شهری در بازارهای عمومی این میزان ۶۵درصد است اما در مناطق کم جمعیت‌تر این میزان کمتر است.

در مناطق روستایی هند ضریب نفوذ بیمه عمر در حدود ۴۰درصد گزارش شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

آدیداس چگونه آغاز كرد؟

نوجوانی وی در آلمان و در دوران رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی اول سپری شد. او در همین دوران به خانواده‌اش کمک می‌کرد که با استفاده از باقی مانده‌های کیف‌های ارتشی خود دمپایی درست کنند، ولی علاقه و اشتیاق او همیشه ورزش و به خصوص فوتبال بود. در سال 1920 ساخت کفش‌های ورزشی را شروع کرد. او علاوه بر استفاده از تجربیات شخصی‌اش با تعداد زیادی پزشک، مربی ورزشی و کارشناس ورزشی هم مشورت می‌کرد و از همان ابتدا روی کارآیی هر کفش برای هر ورزش به خصوص تاکید داشت، بنابراین برای انواع گوناگون ورزش مثل دو، تنیس یا فوتبال، کفش‌های متفاوتی طراحی کرد. در سال 1949 بود که آدیداس گروپ به عنوان یک شرکت به ثبت رسید.
دسلر با نوآوری‌های پیوسته و پایبندی به طراحی کفش‌های مناسب برای ورزش‌های مختلف، توانست آدیداس را پیشاپیش دیگران قرار دهد. مثلا در زمینه فوتبال دسلر متوجه شد که اگر زمین مرطوب باشد، کفش‌های معمولی فوتبال کارآیی کافی ندارد، بنابراین به فکر افتاد که به کف کفش‌ها، میخ‌های مخصوصی اضافه کند که به فوتبالیست‌ها کنترل و دقت عمل بیشتری بدهد و با همین کفش‌های جدید بود که تیم آلمان در جام جهانی 1954 به مقام قهرمانی رسید.
درست مثل میخ‌های ته کفش‌های فوتبال این دسلر بود که برای اولین بار آج ویژه‌ای برای کفش‌های مخصوص ورزش دو طراحی کرد که به واسطه آن دوندگان می‌توانستند برای دویدن به دور محوطه کنترل بیشتری داشته باشند.
هدف دیگر او این بود که کفش‌هایش از بهترین مواد اولیه، متناسب با نوع حرکت ساخته شوند و به همین دلیل روی انواع مواد اولیه‌ای که ممکن بود برتری یا ویژگی خاصی داشته باشند، از جمله پوست کوسه ماهی و حتی چرم کانگورو، هزاران آزمایش انجام داد و نتیجه مهم‌ترین اختراع او کفش‌های ورزشی نایلونی بود.
دسلر تنها یک مخترع موفق نبود، بلکه از شم اقتصادی قوی هم برخوردار بود. او می‌دانست که اگر قرار باشد آدیداس کفش‌های کاملا متفاوت برای ورزش‌های مختلف ارائه دهد، می‌باید در تمامی آنها یک عنصر مشترک وجود داشته باشد. بنابراین به فکر ساختن سه نوار در کناره کفش‌ها افتاد؛ به طوری که هر کسی تنها با نگاه کردن به کفش بتواند تشخیص دهد که آنها آدیداس هستند. امروزه این سه نوار به عنوان لگوي شرکت آدیداس شناخته می‌شوند و دیگر کسی نیاز ندارد نام آدیداس را روی محصولات آن ببیند تا متوجه شود که این محصول را آدیداس تولید کرده است.
امروز میراث دسلر هنوز به قوت خود باقی است و هنوز آدیداس تاکید زیادی روی جنبه کارآیی هر کدام از محصولاتش دارد (که در حال حاضر تمامی انواع پوشاک و کفش‌های ورزشی را شامل می‌شود) و در عین حال بازار آدیداس دیگر محدود به ورزشکاران نیست. در واقع امروز آدیداس به همان اندازه که یک نام ورزشی است، در زمینه مد هم نام معتبری محسوب می‌شود. در حال حاضر آدیداس تلاش می‌کند که بین مد بودن کفش‌ها و لباس‌هایش و کارآیی عملی و ورزشی آنها، تعادل برقرار کند و به جای اینکه سعی کند این موارد را درهم ادغام کند، برای تولیدات خود سه شاخه کارآیی ورزشی، میراث ورزشی و مد ورزشی را در نظر گرفته است. بخش کارآیی ورزشی، بر کارآیی و نوآوری متمرکز است، همان چیزی که آدیداس به واسطه آن معروف شده است. در بخش میراث ورزشی، آدیداس مدهای قدیمی‌تر را که حس و حال دوران مدرسه را القا می‌کند را به بازار می‌دهد و در بخش مد ورزشی، تولیدات آدیداس به طور مستقیم برای خریداران پیرو مد روز و با طراحی یوهیجی یاماموتو طراح معروف مد تهیه می‌شود. عمده‌ترین بخش آدیداس به بخش کارآیی ورزشی اختصاص دارد که 70 درصد کل فروش را شامل می‌شود. میراث ورزشی 25 درصد و مد ورزشی 5 درصد از بازار فروش آدیداس را تشکیل می‌دهند.
پس از اینکه در دهه 80 دسلر پایه‌گذار آدیداس از دنیا رفت، کتی همسر او و فرزندانش اداره امور را بر عهده گرفتند. پس از آن در دهه 90، آدیداس تحت مدیریت اجرایی جدید خود یعنی لویس دریفوس دچار تحول شد و از تمرکز بر تولید و فروش به بازاریابی روی آورد. در زمینه بازاریابی آدیداس بر رخدادهای ورزشی تمرکز دارد. آدیداس اسپانسر رسمی جام جهانی فوتبال است و به طور انفرادی هم پشتیبان ستارگان ورزشی دنیا مثل دیوید بکهام (که به عنوان سخن گوی آدیداس با آنها یک قرارداد دائمی به مبلغ 161 میلیون دلار امضا کرده است) و ستاره بسکتبال آمریکا، تیم دانکن است. آدیداس در سال 1995 مانند بسیاری دیگر از برندهای موفق که ورود به دوران مدرن را با ارائه سهام در بازار بورس تجربه کردند، سهام خود را در بازار بورس فرانکفورت و پاریس عرضه کرد. در ادامه این روند مدرن‌سازی آدیداس به تعدادی ادغام و تصاحب دست زد که از آن جمله می‌توان به خرید سالومون گروپ و سپس فروش آن و همچنین خرید تیلر مید و ریبوک اشاره کرد. ادغام آدیداس با ریبوک در سال 2006 را می‌توان فصل جدیدی در تاریخ آدیداس دانست. ادغام این دو برند مطرح با یکدیگر به شرکت این فرصت را می‌دهد که با ایجاد ویژگی‌های مکمل در این دو برند به بازار گسترده‌تری دست یابد و توانایی ارائه محصولات متنوع‌تری را به بازار داشته باشد.
منابع: كتاب سلاطين نام‌هاي تجاري

ضرورت استفاده از علوم انسانی در صنعت بیمه

عدم بهره برداری از نظرات دیگران(غیر بیمه ای ها) و کسانی که خارج از گود صنعت بیمه هستند متأسفانه به یک رسم تبدیل شده است و در بیشتر مواقع کارکنان صنعت افراد را بیمه ای یا غیربیمه ای قلمداد می کنند و این جداسازی دست مایه پذیرش یا عدم پذیرش نظرات کارشناسی می شود. برخی افراد که خود را صاحب نظر و زبان ناطق بیمه و بیمه گران می دانند در برابر پذیرش نظر دیگران مقاومت می کنند که این پافشاری بر صحیح یا مناسب بودن نظر “من نوعی” به عنوان کسی که در صنعت بیمه شاغل هستم بر مهجور ماندن صنعت بیمه در ورود افراد جدید با تخصص های جدید که می تواند در پیشبرد اهداف صنعت موثر باشد، اثر سوء بگذارد.

آیا صنعت ۸۰ ساله بیمه به بلوغ رسیده است ؟

بیشتر سخنرانان بیمه ای در همایش ها و کنفرانس های تخصصی و غیرتخصصی از قدمت ۸۰ ساله این صنعت یاد می کنند، صنعتی با قدمت ۸۰ ساله که تا چند سال اخیر ورود به آن چندان آسان نبود. صنعت بیمه به لحاظ سنی ظاهرا به بلوغ رسیده است. از نشانه های بلوغ استفاده و مشورت با افراد و صاحبنظران است که متأسفانه، صنعت بیمه با وجود اینکه خود را حامی کل جامعه در تمامی بخش ها می داند کمتر توجهی به این موضوع دارد و کمتر دیده ایم در کنار مسئولین و دست اندرکاران این صنعت فردی به عنوان مشاور قرار گرفته باشد که تخصص غیربیمه ای(حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و…) داشته باشد. اشتباهی که سالیان سال است صنعت بیمه به آن دچار شده است و چنان بر نظر-به تعبیر عبید زاکانی “مذهب مختار”- خود پافشاری می کنند. غافل از اینکه نظر یا تخصص بیمه ای آنها ممکن است در برهه ای از زمان جوابگوی شرایط روانی و اجتماعی جامعه نباشد. در حالی که تحلیل و بررسی شرایط روانی و اجتماعی را معمولا متخصصان آن که روانشناسان و جامعه شناسان هستند می توانند درک کرده و راهکار گریز از آنها را ارائه کنند. بیمه نیز خارج از محیط اجتماعی رشد نمی کند و در اکثر مواقع متأثر از شرایط اجتماعی است. ولی تعصب شدید مسئولین بر تحلیل شرایط اجتماعی بر اساس تحلیل های فنی بیمه ای تا به حال اجازه ورود به سایر افراد متخصص در این حوزه را نداده است، غافل از اینکه در وارد کردن هر گونه محصول بیمه ای باید شرایط اجتماعی را در نظر گرفت.

مصادیق عصبیت در صنعت بیمه ایران

از مصادیق بارز عصبیت صنعت بیمه عدم استقبال مسئولین در استفاده از سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی در مطالعات انجام شده است. اگر عناوین مطالعات انجام شده در صنعت بیمه را چه در خصوص پایان نامه های دانشجویی و چه در خصوص طرح های پژوهشی ملاحظه نمایید خواهید دید کمتر اثری وجود دارد که به صورت بین رشته ای تهیه شده باشد و یا ناظر و داور طرح ها افراد دانشگاهی غیر بیمه ای باشند و بیشتر در دایره رشته های مدیریتی و نهایتا اقتصادی است که ناشی از تعصب خاص مسئولین به رشته های مذکور و عدم استقبال از سایر رشته هایی است که می تواند گره گشای صنعت باشد. متأسفانه دایره ارتباطات علمی صنعت بیمه محدود است، بطوریکه اگر بر فرض مثال، یک طرح پژوهشی در حوزه مطالعات جامعه شناختی، فرهنگی و یا روانشناسی اجتماعی بیمه ارائه شود با توجه به اینکه متخصصی در این حوزه در صنعت بیمه فعالیت ندارد و یا به این افراد دسترسی ندارند، این قبیل طرح ها را همان افراد محدود با نگاه و تفکر مدیریتی داوری می کنند که در ۹۹ درصد مواقع در پروسه ی داوری رد می شوند.

همانطور که می دانید، فعالیت های بیمه ای از سایر فعالیت های اقتصادی متأثر است و فعالیت های اقتصادی نیز در فضاهای اجتماعی و فرهنگی رخ می دهد. از ضروریات ورود به بازارهای بکر بیمه ای انجام مطالعات زیربنایی در خصوص ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه است که متأسفانه صنعت بیمه به دلیل جداسازی انجام شده در خصوص بیمه ای یا غیربیمه ای بودن افراد خود را از خدمات افرادی که مجهز به علومی هستند که می تواند مقدمات رشد و توسعه بازار بیمه را فراهم آورند محروم کرده است.

متأسفانه، ارکان علمی و تحقیقاتی صنعت بیمه همانند برخی از صنایع دیگر در هر کجای ایران و جهان، به دلایل مختلف، افتادگی و خضوع در برابر قدرت های اداری و اجرایی را پذیرفته اند، اما تمایلی به بررسی تحقیقات یا حتی پذیرش یافته های اندیشمندان در دیگر رشته های علوم انسانی و اجتماعی ندارند. و در بررسی یک موضوع همچنان ترجیح می دهند بر درستی و کارآمدی نظر یا نگرش خود پافشاری کنند. بدیهی است بهره گیری از نظرات صاحبنظران در حوزه های مختلف می تواند در ارتقای دانش انسانی مفید باشد و وجهی از واقعیت را تبیین دهد. آنچه خطرناک است پافشاری بر درستی و کارآمدی دائمی نظرات درون صنعت است که موجب فراموشی و عدم استفاده از پتانسیل افراد(غیربیمه ای ها) و متخصصین مکمل بیمه در سایر رشته ها شود.

صنعت بیمه، صنعت بین رشته ای

بین رشته ای بودن بیمه کار مطالعه را سخت کرده است ولی باید از تخصص رشته های دیگر در جهت شناسایی و پوشش نیازهای جامعه استفاده کرد. مـارش و اسـتوکر در همیـن زمینـه هشـدار می دهنـد «توسـعه عمقـی و تخصصی ترشـدن علـوم ممکـن اسـت سـبب شـود پژوهشـگران در یـک شـاخه از یک رشـته بـه دام افتنـد و از تحـوالات و گسـترش های مربـوط و مهمتـر در دیگـر شـاخه ها بی خبـر بماننـد. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت تحقیـق در شـبکه ای از پژوهشـگرانی کـه در شـیوه هـا و اسـتدال های محـوری مشـترک هسـتند و توجـه زیـادی بـه دیگـر مکاتـب و تحلیل هـا نمی نماینـد، رخ دهد.» که متأسفانه این مورد در صنعت بیمه اپیدمی است.

ضرورت استفاده از رشته های علوم انسانی و اجتماعی در صنعت بیمه

با توجه به بین رشته ای بودن بیمه به عنوان یک خدمت اقتصادی، اجتماعی مهمترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت این است که صنعت بیمه بالاجبار باید از داشته های سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی استفاده کند، چرا که پیچیدگی روزافزون نظام های اجتماعی در کنار پدیدار شدن علوم جدید نیازمند تعامل بیمه و بیمه گران در راستای نیازهای اجتماعی است. نظام های پیچیده اجتماعی طوری به هم پیوند خورده اند که صحبت کردن از هر یک از آنها بطور جداگانه اشتباهی اساسی و بس خطرناک است که معمولا یا کم اثر است یا به آسیب هایی دامن می زند. کما اینکه تخلفات و تقلبات در برخی از بخش های صنعت بیمه به دلیل عدم توجه و بی ملاحظه گی گویای این مطلب است.

بهروز میرزایی- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه

منبع : پایگاه خبری تاوان گذر